Nota legal

1.1 AVÍS LEGAL

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU és el titular del portal web www.atpandorra.com que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: Crta.General 2, Residencial La Solana, BQ5, local 2

– AD100 EL TARTER (Principat d’Andorra), NRT L709310C, amb el Registre de Comerç numero 923939S, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del formulari de contacte del nostre web.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU , en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de www.atpandorra.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un vincle, tant en connectar al Lloc Web www.atpandorra.com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat d’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU .

    2.Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa d’ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU  i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual d’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU .

    3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

    4. Excepte autorització expressa d’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU , no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.atpandorra.com.

    5. Els signes distintius (marques, noms comercials) d’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU , estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit d’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU.

1.2 POLÍTICA DE PRIVACITAT RGPDUE / LQPD

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei qualificada 15/2003 de Protecció de Dades Personals (LQPD) i del Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (RAAPD) que desenvolupa la LQPD, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat d’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU, amb domicili social a Crta.General 2, Residencial La Solana, BQ5, local 2

– AD100 EL TARTER (Principat d’Andorra), NRT L709310C, amb el Registre de Comerç numero 923939S, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Formulari de contacte, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les activitats, productes i serveis que ofereix ALLOTJAMENTS TURÍSTICS PRINCIPAT ATP, SLU .

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@atpandorra.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Crta.General 2, Residencial La Solana, BQ5, local 2

– AD100 EL TARTER (Principat d’Andorra), o bé enviant-ho per correu electrònic a info@atpandorra.com  i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES” .